تماس با ما

تماس با ما

صاحب امتیاز:نرم افزار شیراز

مدیریت:علی قاسم زاده

آدرس:فارس،شیراز،بلوار استقلال (زرهی)-خیابان انصار-کوچه سه-فرعی دوم پلاک 30

کد پستی:7184676135

شماره های تماس:09177886099-07136498386

پست الکترونیکی:shirazsoft.com@gmail.com  یا info@shirazsoft.com


همچنین شما می توانید پس از عضویت از طریق سیستم پشتیبانی با ما در ارتباط باشید.