خطا در قسمت ویرایش shirazsoft.com/profile

خطا در قسمت ویرایش shirazsoft.com/profile (احسان) 2 هفته پیش

در این قسمت سایت: https://shirazsoft.com/profile
وقتی میخوام ویرایش کنم با اینکه همه موارد الزامی رو پر کردم این خطاها رو میده:

  • فیلد national code الزامی است
  • فیلد birth certificate code الزامی است
  • فیلد شماره ثابت الزامی است
  • فیلد کد پستی الزامی است
  • فیلد نشانی الزامی است
  • فیلد جنسیت الزامی است
علی قاسم زاده (مدیر نرم افزار شیراز) 2 هفته پیش
خط 22 فایل resources/views/user/profile.blade.php کلمه information را به profile تغییر بدهید.
احسان 2 هفته پیش
بله درسته حل شد.
تشکر