سطح دسترسی

سطح دسترسی (احسان احسان) 9 ماه پیش
بخش هایی از نرم افزار قسمتی داره که دسترسی مثلا برای اعضا یا عمومی
عمل نمیکنه !؟
مثلا صفحه ها
قسمت درباره ما میزارم رو دسترسی اعضا ولی عمومی هست و باز میشه برای همه.
علی قاسم زاده (مدیر نرم افزار شیراز) 9 ماه پیش
سلام وقت بخیر
تماس با ما و درباره ما صفحه های خاص هستند که در زمان گرفتن نماد الزام هستند لذا به صورت خودکار عمومی هستند مابقی صفحات این قابلیت را دارند.
اگر یک صفحه ای اعضا باشه شما وصل کنید به درباره ما خودکار عمومی می شود، احتمالا صفحه ثبت شکایت و قوانین و مقررات را نیز اضافه کنیم چون جز الزامات نماد هست.
بیشتر هدفمون اینکه که با نصب این سیستم شما خیلی راحت ای نماد را هم بگیرید.