کدام نسخه php باید استفاده کنیم؟ کدام نسخه php باید استفاده کنیم؟

کدام نسخه php باید استفاده کنیم؟

همه دوستان برنامه نویس از نسخه های مختلف php استفاده می کنند اما اینکه کدام نسخه امروز باید استفاده شود سوالی است که ذهن همه ما را در گیر کرده است.

هر نسخه php یا هر نرم افزار در زمان انتشار دارای با خود یک سری تاریخ های مهم را حمل می کند که این تاریخ های می توانند موارد زیر باشند:

  • تاریخ انتشار Release Date
  • تاریخ بروز رسانی Update Date یا Support Date
  • تاریخ پشتیبانی امنیتی Security Update

البته ممکن است شما تاریخ های دیگری را نیز ببنید اما این سه تاریخ مهم ترین ها هستند

تاریخ انتشار که نشان می دهد این نرم افزار یا php version چه زمانی ساخته شده است.

تاریخ بروز رسانی نشان می دهد تا چه زمانی افزونه های و پچ های بروز رسانی را دریافت می کند.

تاریخ پشتیبانی امنیتی تاریخی است که آپدیت نداریم ولی اگر مورد امنیتی بود بخاطر آن برطرف می شود.

در php دو تاریخ اول یعنی انتشار و بروز رسانی وجود دارد که برای نسخه های مختلف جدول زیر را مشاهده می کنید:

نسخه تاریخ انتشار تاریخ پشتیبانی
5.6 28 August 2014 31 December 2018
7.0 3 December 2015 3 December 2018
7.1 1 December 2016 1 December 2019
7.2 30 November 2017 30 November 2020

زرد فقط پشتیبانی امنیتی

سبز پشتیبانی امنیتی و بروز رسانی

جدول فوق نشان می دهد که عمر php نسخه های 5.6 و 7 در سال میلادی جاری است لذا باید برنامه ای داشت که به 7.1 و 7.2 مهاجرت کرد چرا که در صورتی که یک مشکل امنیتی در 5.6 یا 7 پیدا شود کسی نیست که آن را پشتیبانی کند و به شما افزونه بدهد لذا بهتر است از نسخه های 7.2 استفاده کنیم که بروزسانی خوبی تا سال 2020 یا حدود دو سال دیگر دریافت می کند.