برنامه ریزی به سبک GIST به جای نقشه راه توسعه محصول و انجام پروژه را در سال جدید با کمک GIST انجام دهید.

برنامه ریزی به سبک GIST به جای نقشه راه

نقشه راه یکی از مباحثی است که همه ما با آن آشنا هستیم و برای توسعه محصول و پروژه های خود از آن استفاده می کنیم، اما در شرکت هایی مانند گوگل از از تکنیک جدیدی به نامه GIST استفاده می شود با کمک آن دیگر شما نیازی ندارید که نقشه راه داشته باشید و همیشه آن را بروز کنید.

GIST مخفف Goals Ideas Step-projects Tasks هست که به ترتیب هدف ها،ایده ها،مراحل پروژه و وظایف است که با کمک GIST شما به راحتی می توانید هم نقشه راه را داشته باشید هم وظایف را مدیریت کنید.

تصویر GIST

در تصویر فوق نحوه قرارگیری GIST برای یک پروژه را مشاهده می کنید.

هدف ها:شما باید بدانید به کجا می روید و راه می تواند انتخابی باشد برای مثال ساخت یک نرم افزار می تواند به زبان های مختلف باشد اما هدف ساخت نرم افزار است، همواره یادتان باشد برای اعضای تیم خود هدف ها را شفاف کنید چرا که قطعا نتایج بهتری را دریافت می کنید.

ایده ها:داشتن ایده های زیاد بسیار خوب است چرا که نشان می دهد شما زنده هستید، هرچند ممکن است چندتا از آن ها اشتباه باشد همین که چندتا از آن صحیح است و پیاده سازی شود باعث رشد شما خواهد شد لذا همواره اهداف را جمع آوری کنید.

مراحل پروژه:یک پروژه و تفکر بزرگ با گام های کوچک شروع می شود، لذا همواره تلاش کنید بزرگ فکر کنید و گام های کوچک را بردارید چراکه آرام آرام به هدف می رسید برای مثال گام های Alpha Beta RC ,... را داشته باشید و بر اساس آن ها اقدام کنید.

وظایف:اقدام ها یا وظایف در راستای مراحل پروژه تعریف می شوند بهتر است Task ها کوچک شوند و به چیزهای قابل لمس و تحویل تبدیل شوند تا بتوانید حس بهتری به روند پیشرفت پروژه داشته باشید.