خبرهای خوش در راه است.[ShirazCRM متولد می شود] نرم افزار های حسابداری بیشتر تمرکز خود را بر روی موضوعات مالی قرار می دهند حال آنکه بسیاری از فرآیند های ShirazHesab ارتباط با مشتری است لذا نام آن به ShirazCRM تغییر می کند.

خبرهای خوش در راه است.[ShirazCRM متولد می شود]

نرم افزار های حسابداری بیشتر تمرکز خود را بر روی موضوعات مالی قرار می دهند حال آنکه بسیاری از فرآیند های ShirazHesab ارتباط با مشتری است لذا نام آن به ShirazCRM تغییر می کند.

هرچند که همه دوستان عزیز منتظر نسخه جدید ShirazHesab بودند ولی تصمیم بر این شد که نام این محصول به ShirazCRM تغییر کند در همین راستا مخزن ShirazHesab به صورت کامل آرشیو شده است و مخزن جدیدی ShirazCRM ساخته شده است که کد های جدید در آن قرار می گیرد، نسخه جدید بر پایه آخرین نسخه لاراول  نوشته می شود و استفاده از php 7 در آن الزامی است.