لیست انجام کارها برای افراد پر کار خیلی از ما کارهایی داریم که فراموش میشوند یا رها می شوند بهتره یک لیست خوب داشته باشیم تا در هر زمانی نسبت به انجام آنها اقدام کنیم.

لیست انجام کارها برای افراد پر کار

لیست های مختلفی در زندگی وجود دارند که هر کدام خواص خودشون را دارند و بیان موضوع خاص هستند مثل لیست دوستان لیست مخاطبان لیست مشتری ها و... اما یکی از مهم ترین لیست ها لیست کارهاست که با نام های todo list یا task list یا ... میشناسیم.

لیست کار وقتی ارزش پیدا میکند که همراه با پایش و ارزیابی باشه یعنی به صورت دوره ای بفهمیم چقدر از لیست انجام شده در غیر این صورت فکر می کنم لیست می تونه گاهی دردسر ساز بشه چرا که یک لیست شلوغ اثر منفی می گذارد و تصویر بد ایجاد می کند.

لذا بهتر است لیست هر روز یا حداقل هفته ای یک بار مورد بازبینی قرار گیرد و با این کار شما میزان بازدهی خودتان را بدست بیاورید.

بدست آوردن بازدهی اهمیت زیادی دارد همان طور که امام علی (ع) می گوید از خود حساب بکشید شما نیز در مورد لیست رفتارها و کارهای خود باید ارزیابی قرار بدهید، این ارزیابی می تواند به شما کمک کند تا شما نقاط ضعف و قوت خود را شناسای کنید ولی تا زمانی که ارزیابی نداشته باشید هیچ چیز برای شما مشخص کنید.

اولویت بندی برای لیست ها کار بسیار مهمی است، برای مثال درجه های اولویت می تواند ضروری،مهم،عادی باشند این که چه برچست های را برای اولویت بندی قرار دهیم بر اساس نوع کار شما است برای مثال فردی ممکن است A,B,C,D,E درجه گذاری کند یا فردی دیگری 1,2,3,4,5,6,7 را درجه های اولویت قرار دهد.

در زمان اولویت بندی مهم ترین نکته این است که اولویت صحیح را به اجزای لیست بدهید و تمرکز خود را بر روی با اهمیت ترین اولویت قرار دهید چرا که با اتمام آن قطعا حس خوبی خواهید داشت و این حس خوب می تواند بر روی سایر کارها نیز تاثیر بگذارد.

تصمیم دارم در مجموعه نرم افزار شیراز نیز یک نرم افزار مدیریت لیست نیز ایجاد کنم که برنامه ریزی روش تولید آن در آینده ارائه خواهد شد.