قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

قوانین ارائه کالا به شرح زیر می باشد:

  1. هزینه طراحی پایه در ابتدای کار دریافت می شود.
  2. کلیه ماژول های اختصاصی دارای هزینه مجزا هستند.
  3. در صورت نیاز به سفارش های خاص یک سوم قیمت ابتدای قرار داد دریافت می شود.

در صورت هرگونه سوال شما می توانید از طریق سیستم پشتیبانی یا اطلاعات تماس با ما درخواست خود را با ما در میان بگذارید.

*** خرید خدمات و کالا از نرم افزار شیراز به معنای قبول قوانین فوق می باشد. ***