قوانین و مقررات

قوانین خرید


  1. با توجه به اینکه کلیه فایل ها به صورت الکترونیکی در اختیار کاربر قرار می گیرد کاربر پس از خرید نمی تواند آن ها پس دهد.
  2. فرایند خرید فقط از طریق اینترنتی و آنلاین انجام می گیرد.
  3. پشتیبانی فقط از طریق انجمن انجام می شود.
  4. جهت هرگونه شکایت باید از طریق ایمیل shirazsoft.com@gmail.com اقدام نمایید.