استفاده از Package Auto-Discovery در لاراول 5.5

 • در لاراول 5.5 برای این که توسعه دهندگان بتوانند خیلی سریع تر بسته ها را نصب کنید یک قابلیت جدید اضافه شده است با کمک این قابلیت وقتی که سازنده بسته یا Package در کد composer.json خود کدهای مشابه کد های زیر داشته باشد به صورت خود کار Provider و Facade اضافه می شوند.

  JavaScript
  1. "extra": {
  2. "laravel": {
  3. "providers": [
  4. "Foo\\Bar\\ServiceProvider"
  5. ],
  6. "aliases": {
  7. "Bar": "Foo\\Bar\\Facade"
  8. }
  9. }
  10. }

  با کمک این قابلیت یک جورایی نصب کردن بسته ها بسیار ساده تر خواهد شد و شما وقتی که دستور composer remove package را بزنید بدون نیاز به تغییرات در فایل config/app.php می توانید بسته را نیز حذف کنید.