در لاراول 5.5 دوباره شاهده استفاده از Whoops هستیم

 • Whoops یک کتاب خانه است که در نسخه 4 لاراول مورد استفاده قرار گرفته است و از نسخه 5 از لاراول حذف شده است. برای از قابلیت های Whoops به شرح زیر هستند:

  • قابلیت انعطاف و خطایابی بر اساس پشته
  • بدون نیاز به هیچ وابستگی (Dependency) کار می کند
  • دارای API ساده جهت ایجاد استثنا ها
  • استفاده یک صفحه خطا زیبا
  • قابلیت مرجع دهی خطا ها در IDE
  • قابلیت دریافت خروجی با فرمت های مختلف مثل XML و JSON
  • سادگی توسعه و مچ شدن با سایر کتابخانه ها
  • برای تست کد ها بسیار ساختار یافته است

  برای اطلاعات بیشتر از این کتابخانه می توانید به صفحه آن در GitHubبروید.