ماژول WooCommerce با کمک این ماژول می توانید سیستم WooCommerceرا به شیراز حساب متصل کنید و درگاه های خود را یک پارچه کنید.

image
  • قیمت: 15,000 تومان
  • تعداد دریافت:0
  • تعداد خرید:0
  • تاریخ ایجاد فایل:1397/02/14
  • تاریخ بروز رسانی فایل:3 هفته پیش
چنانچه فایل را قبلا خریده اید با کلیک بر روی خرید فایل به صفحه دریافت هدایت می شوید.

ماژول واسط پرداخت WooCommerce، با کمک این ماژول می توانید سیستم WooCommerceرا به شیراز حساب متصل کنید و درگاه های خود را یک پارچه کنید.

شما می توانید سایر نسخه ها و فایل های مربوطه را دریافت کنید.