خطا در قسمت ویرایش shirazsoft.com/profile

خطا در قسمت ویرایش shirazsoft.com/profile (احسان احسان) 10 ماه پیش

در این قسمت سایت: https://shirazsoft.com/profile

وقتی میخوام ویرایش کنم با اینکه همه موارد الزامی رو پر کردم این خطاها رو میده:

  • فیلد national code الزامی است

  • فیلد birth certificate code الزامی است

  • فیلد شماره ثابت الزامی است

  • فیلد کد پستی الزامی است

  • فیلد نشانی الزامی است

  • فیلد جنسیت الزامی است


علی قاسم زاده (مدیر نرم افزار شیراز) 10 ماه پیش
خط 22 فایل resources/views/user/profile.blade.php کلمه information را به profile تغییر بدهید.
احسان احسان 10 ماه پیش
بله درسته حل شد.
تشکر