تجربه های من

در این قسمت هدفم این هست که تجربه های شخصی و سایت نرم افزار شیراز را بیان کنم.

  مدت ها بود که سراغ WordPress نرفته بوم و تصمیم داشتم که سراغ ورد پرس نروم چرا که تمرکز بر روی Laravel بود و لذتی که از کد نویسی با Laravel می برم هیچ وقت از WordPress نبردم تا اینکه یکی از دوستان درخواست ساخت یک صفحه ساده در WordPress به من داد.
  هدف اصلی این بود که یک CRUD ایجاد بشه ابتدا باید ساختار یک فایل php با کمک WordPress را می فهمیدم که با کلی جستجو به اطلاعات زیر رسیدم:

  PHP
  1. <?php
  2. require ($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/wp-load.php');
  3. global $wpdb;
  4. get_header();
  5. //Place for your codes.
  6. get_footer();
  7. ?>

  با کمک کد بالا به سادگی شما می توانید یک صفحه داینامیک بسازیم مثل example.php و فایل را در پوشه ورود پرس قرار بدهید و هر کدی که خواستید بنویسید فقط کافیه به جای Place for your codes بنویسید.
  بعد این که صفحه را ایجاد کردم

  ادامه مطلب